Skimmelrens og renoveringsarbejde

For at sikre et ordentligt resultat af saneringen er det vigtigt at anvende et professionelt firma, der ved hvad de har med at gøre

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Skimmelrens

For at sikre et ordentligt resultat af saneringen er det vigtigt at anvende et professionelt firma, der ved hvad de har med at gøre. Årsagen til problemet skal identificeres og udbedres. Den relative luftfugtighed og det inficerede emnes indhold af vand måles med specielt udstyr. Herefter udtages prøver af luftens indhold af svampesporer.

Skadens omfang skal kortlægges, så alt inficeret materiale kan behandles. Kortlægning af skaderne sker ved prøvetagning. ASAP’s tekniker anvender i afgrænsningsfasen en prøveteknik, der giver svar med det samme. Efter princippet indefra og ud afgrænses skaden. ASAP’s tekniker udtager herudover forskellige prøver og sender dem til laboratoriet for analyse. Her dyrkes prøverne i 4-6 dage og resultatet beskrives i en rapport. I rapporten er det udførligt beskrevet, hvilke arter og omfanget af skimmelsvamp, der er fundet. På baggrund af denne rapport udføres saneringen, der består i en grundig mekanisk rengøring af de inficerede områder. Inficeret materiale, der ikke er muligt at rengøre nedtages og destrueres. Behandlingen afsluttes med et godkendt svampedræber middel, der sikrer at alle svampens sporer er inaktive. Alle behandlinger afsluttes med en kvalitetstest, for at sikre at hele det berørte område er fri for skimmelvækst.


Renoveringsarbejde

ASAP udfører en renovering, der består i en grundig mekanisk rengøring af de inficerede områder.
– inficeret materiale, det ikke er muligt at rengøre, nedtages og destrueres.

Efterfølgende iværksættes en grundig støvsugning for at minimere forekomsten af støv, svampesporer og luftformige stoffer.

Behandlingen afsluttes med et godkendt svampedræber middel, der sikrer at alle svampens sporer er inaktive.

Bygningsmaterialerne skal være tørre, inden vi kan påbegynde afrensningen af de inficerede områder, derfor kan det være nødvendigt at benytte affugtere i en periode.

ASAP anvender Munthers M 11L Sorptions affugtere.

Når en bygningsdel skal renses for skimmelsvamp, er det vigtigt at undgå frigørelse af store mængder støv og svampesporer, da dette kan udløse allergiske reaktioner hos de personer, der skal arbejde med inficerede bygningsdele.

ASAP er altid opmærksom på at finde den bedst egnede rensemetode, som både er effektiv og samtidig giver den bedst mulige beskyttelse til mennesker og miljø. Derfor anvender vi altid det mest moderne beskyttelsesudstyr.

Information

ASAP ApS
CVR: 27967116

Kontakt os

Tlf. 6016 8535
Email: info@asap.nu

Find os her

Hørsvinget 5-7,
2630 Taastrup