Vandskade

Når uheldet er ude og en vandskade har ramt ejendommen er det vigtigt at skaden håndteres hurtigt og korrekt.  Der er mange uoverskuelige opgaver knyttet til oprydningen efter vandskader.
Det er her Asap kommer ind i billedet vi står klar til at fjerne vandet, affugte og gøre skadestedet brugbart igen hurtigst muligt.

Vores fremgangsmåde på skadestedet er følgende:

  • Besigtigelse af skaden, omfangsbestemmelse og vurdering af hvordan og hvor skaden er opstået.
  • Planlægning af udbedring af skaden. Der udarbejdes en fugtrapport, hvori omfanget bestemmes.
  • I tilfælde af akutte vandskader suges vandet op hurtigst muligt for at begrænse mulige fremtidige skader, såsom skimmelsvamp.
  • Vi opsætter affugtere for at fjerne det sidste vand fra rummet. Affugtningen er med til at reducerer risikoen for skimmelsvamp på senere tidspunkt. 

Skybrud/oversvømmelser

Efter skybrud og oversvømmelser kan vandet være trængt ind i ejendommen. Det er vigtigt altid at minimere skaderne. Dette gøres ved at hurtigst muligt tømme for vand og opklodse indboet. Efterfølgende iværksættes affugtning af ejendom og løsøre.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Kontakt os i dag

Adresse

Kontaktinfo

     Vi hjælper med