Asbest eller PCB i boligen
kan være sundhedsskadeligt

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje.scasada

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Læs mere om Asbest

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struk­tur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for, at de træn­ger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kanaflejre sig. Udsættelse for as­bestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.
ASAP kan udøve den nødvendige ekspertise og rådgive om hvilke tiltag der kræves. Vi vil til en hver en tid sikre en professionel og rentabel løsning og herunder en vurdering af hvorvidt asbesten skal forsegles, indkapsles eller fjernes. Da sikkerheden er vigtig på opgaver med asbest tager Asap alle de nødvendige forholdsregler der gør sig gældende inden for området.

Læs mere om PCB

ASAP udfører en renovering, der består i en grundig mekanisk rengøring af de inficerede områder.
– inficeret materiale, det ikke er muligt at rengøre, nedtages og destrueres.

Efterfølgende iværksættes en grundig støvsugning for at minimere forekomsten af støv, svampesporer og luftformige stoffer.

Behandlingen afsluttes med et godkendt svampedræber middel, der sikrer at alle svampens sporer er inaktive.

Bygningsmaterialerne skal være tørre, inden vi kan påbegynde afrensningen af de inficerede områder, derfor kan det være nødvendigt at benytte affugtere i en periode.

ASAP anvender Munthers M 11L Sorptions affugtere.

Når en bygningsdel skal renses for skimmelsvamp, er det vigtigt at undgå frigørelse af store mængder støv og svampesporer, da dette kan udløse allergiske reaktioner hos de personer, der skal arbejde med inficerede bygningsdele.

ASAP er altid opmærksom på at finde den bedst egnede rensemetode, som både er effektiv og samtidig giver den bedst mulige beskyttelse til mennesker og miljø. Derfor anvender vi altid det mest moderne beskyttelsesudstyr.

Information

ASAP ApS
CVR: 27967116

Kontakt os

Tlf. 6016 8535
Email: info@asap.nu

Find os her

Hørsvinget 5-7,
2630 Taastrup