Vandskade

Når uheldet er ude og en vandskade har ramt ejendommen er det vigtigt at skaden håndteres hurtigt og korrekt. Der er mange uoverskuelige opgaver knyttet til oprydningen efter vandskader.
Det er her Asap kommer ind i billedet vi står klar til at fjerne vandet, affugte og gøre skadestedet brugbart igen hurtigst muligt.

Efter skybrud og oversvømmelser kan vandet være trængt ind i ejendommen. Det er vigtigt altid at minimere skaderne. Dette gøres ved at hurtigst muligt tømme for vand og opklodse indboet. Efterfølgende iværksættes affugtning af ejendom og løsøre.

Vores fremgangsmåde på skadestedet er følgende:

  • Besigtigelse af skaden, omfangsbestemmelse og vurdering af hvordan og hvor skaden er opstået.

  • Planlægning af udbedring af skaden. Der udarbejdes en fugtrapport, hvori omfanget bestemmes.

  • I tilfælde af akutte vandskader suges vandet op hurtigst muligt for at begrænse mulige fremtidige skader, såsom skimmelsvamp.

  • Vi opsætter affugtere for at fjerne det sidste vand fra rummet. Affugtningen er med til at reducerer risikoen for skimmelsvamp på senere tidspunkt.

Læs mere om vores services

ASAP ApS løser alle opgaver inden for skadeservice

Bekæmpning
af skimmelsvamp
Vandskade
i ejendommen
Opsporing
af skimmelsvamp

Information

ASAP ApS
CVR: 27967116

Kontakt os

Tlf. 6016 8535
Email: info@asap.nu

Find os her

Hørsvinget 5-7,
2630 Taastrup