PCB, bly og asbest

PCB, bly og asbest

PCB, bly og asbest i boligen kan være sundhedsskadeligt

PCB, bly og asbest?

Mange danske bygninger indeholder potentielt farlige og skadelige stoffer.

Skadelige stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker os i vores hjem.

Disse stoffer kan have en negativ indvirkning på vores indeklima, dette kan betyde at det bliver sundhedsskadelig at opholde sig i boligen.

Skadelige stoffer kan udgøre en sundhedsfare ved nedrivning, håndtering og affaldshåndtering – Derfor anbefaler vi at du overlader arbejdet til os.

Hos ASAP udfører vi både screeningen/ prøvetagningen, nedrivningen samt håndteringen af de konstaterede skadelige stoffer.

Udover at anvende det seneste nye udstyr, så sørger vi for at alle vores medarbejdere er opdateret med den seneste nye viden inden for miljøsanering.

Alle vores medarbejdere er derfor udstyret med alle de relevante certifikater og har flere års erfaring indenfor området.

Fakta om asbest, PCB og bly:

Asbest:

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struk­tur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for, at de træn­ger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kanaflejre sig. Udsættelse for as­bestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.
ASAP kan udøve den nødvendige ekspertise og rådgive om hvilke tiltag der kræves. Vi vil til en hver en tid sikre en professionel og rentabel løsning og herunder en vurdering af hvorvidt asbesten skal forsegles, indkapsles eller fjernes. Da sikkerheden er vigtig på opgaver med asbest tager Asap alle de nødvendige forholdsregler der gør sig gældende inden for området.

PCB:

PCB kort for Poly Chlorerede Biphenyler er et at verdens 10 farligste miljøgifte.

PCB kan overføres til mennesker gennem indtagelse af føde, ved hudkontakt og gennem indånding.

PCB er skadeligt for helbredet, men formodes ikke at kunne medføre akut sygdom. Ved længere eksponering kan hud og forplantningsevne tage skade. PCB er ligeledes sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, hormonsystemet og immunapparatet. Derudover mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

PCB blev benyttet i byggematerialer såsom fugemasse, termorvinduer, gulvmasser og malinger samt som isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr.

PCB kan sprede sig til tilstødende materialer, da det afgiver giftige dampe, der kan sprede sig til øvrige byggematerialer og derved påvirke dit indeklima.

PCB blev brugt i byggerier i perioden fra 1950 til 1977. Brugen af PCB blev dog forbudt pr. 1. januar 1977.

ASAP kan være behjælpelige ved at foretage en PCB Screening for at vurdere om din bolig indeholder PCB. Derudover

Bly:

Bly er et tungmetal der er blødt og let bearbejdeligt. Bly er af udseende et gråligt materiale. Bly er hyppigt anvendt i forbindelse med byggeri grundet sine fordelagtige egenskaber.

Bly anvendes bl.a. som inddækning og tagbelægning, faldstamme samlinger, som pigment og stabilisator i maling.

I november 2007 blev det, med nogle ganske få undtagelser, forbudt at anvende blyholdige materialer i byggeriet i Danmark.

Bly kan påvirke både mennesker og miljø negativt. Bly kan hos os mennesker bl.a. medføre uoprettelige skader på nervesystemet og ødelægge indlæringsevnen hos børn.

Optagelsen af bly i kroppen foregår hovedsageligt gennem mave-tarmkanalen og åndedrættet men kan også i mindre omfang optages gennem huden.

Asap kan være behjælpelige ved at foretage en Bly Screening, som giver et nøjagtigt svar på hvorvidt din bolig har bly over den tilladte værdi.

Firmavogn

Dokumenteret kundetilfredshed

Vi er stolte af vores arbejde, vi samler på glade kunder, vi ved at vi har gjort og stadig gør en kæmpe positiv forskel for mange private mennesker og virksomheder. Derfor er Skadeservicefirmaet ASAP ApS / Skimmelsvamphunden Seeker medlem af Anmeld Håndværker der er en privat administreret smiley-ordning for landets håndværker virksomheder. Vi har valgt at være medlemmer da vi på den måde kan dokumentere vores kunders tilfredshed. Hvis du gerne vil vide hvad vores kunder synes om Os og vores arbejde kan du i nedenstående læse de 3 seneste anmeldelser fra vores kunder og læse flere på Anmeld Håndværkers hjemmeside.

Kontakt os

Vinder af Årets Skadservice Firma 2024