Prøvetagning

ASAP vil sikre at det er den korrekte sanering der foretages. Derfor skal årsagen til svampeproblemet altid identificeres inden vi går i gang. Vi udtager de nødvendige prøver af de angrebne områder, for at afdække hvilken type svamp vi har med at gøre.

Vi anvender forskellige prøvetagningsmetoder, helt afhængig af opgavens art.


Vi bruger prøvemateriale leveret af teknologisk institut


Læs mere om vores services

ASAP ApS løser alle opgaver inden for skadeservice

Bekæmpning
af skimmelsvamp
Vandskade
i ejendommen
Opsporing
af skimmelsvamp

Information

ASAP ApS
CVR: 27967116

Kontakt os

Tlf. 6016 8535
Email: info@asap.nu

Find os her

Hørsvinget 5-7,
2630 Taastrup